Alarmy – Montaż, Servis, Naprawa

Centrale alarmowe
System alarmowy, podobnie jak niemal każde urządzenie czy rozwiązanie techniczne, w jakie inwestujemy, należy dobrać odpowiednio do naszych potrzeb. W pierwszej kolejności konieczne jest oszacowanie rozmiaru systemu w celu wybrania optymalnej opcji ochrony. Wymaga to ustalenia liczby chronionych punktów, co w efekcie przełoży się na liczbę elementów, które obsługiwać musi centrala alarmowa. Niemal równie istotne są kwestie związane z nawykami osób korzystających na co dzień z chronionego obiektu. Znajomość ich zwyczajów oraz planu dnia pozwoli ocenić, jakie są potrzeby dotyczące personalizacji ustawień systemu oraz zakresu konfiguracji.
Wielkość obiektu nie zawsze jest najważniejszym kryterium doboru centrali. Wymagania związane z funkcjonalnością systemu wymuszają zastosowanie bardziej zaawansowanej centrali, np. gdy oczekujemy od systemu realizacji opcji automatyki.